Portret in opdracht - Schilderen uit verlangen

Portret in opdracht

Een getekend of geschilderd portret is meer dan een afbeelding van een gezicht.
Wat gaat er vooraf aan het maken van een portret?
Als u overweegt om een portret te laten maken dan vindt er geheel vrijblijvend een eerste kennismakingsgesprek plaats met Maria Es. Wensen en verwachtingen worden besproken, maar ook wat kost een portret? Hoe groot? Tekenen of schilderen? Moet ik model zitten of kan het ook zonder? Al die vragen komen tijdens dat eerste gesprek aan bod.
Heeft u antwoord op al uw vragen en besluit u een portret te laten maken dan volgt er een uitgebreide portretsessie waarin foto’s worden gemaakt. Uit deze serie kiest u de voor u meest aansprekende pose. Maria Es zal hierin adviseren. Dan begint het eigenlijke tekenen/schilderen. Poseren mag maar is geen voorwaarde. Door de gesprekken en de fotosessie heeft Maria Es een goed beeld van, en inzicht gekregen in de persoon die geportretteerd gaat worden. Niets staat meer een mooi, artistiek verantwoord en gelijkend portret in de weg. Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak 020 750 81 85 of mobiel 06 21 85 19 43. Mailen kan ook.www.onyva-design.com

Een selectie uit 35 jaar portrettekenen en schilderen.

Schilderen uit verlangen

Vrouwelijke intuïtie Met het ‘Leitmotiv’ van de vrouwelijke intuïtie schildert Maria Es over de paden van emotie en verlangen. Een vurig verlangen om los te komen van en te excelleren op een ander podium, zonder klein burgerlijke en dwingende vanzelfsprekendheden. Los komen van de bedding van de Maas bij Itteren aan de grens met België.

Verhalend Zij tekent haar verhalen op papier in nogal forse formaten die doen vermoeden dat het stromingsgebied eigenlijk te klein is voor zoveel inhoud. Met een vluchtigheid, maar ook met een precisie die nauwelijks in kaders te vangen is en zich niet vast laat leggen in een enkel beeld. Het is de ongekende emotie die nauwelijks in een gestalte weer te geven is en daarom soms letterlijk op een hoop wordt geschoven. Verbeeldend dat verre reizen en nieuwe vrijheden te bevechten zijn zonder dat verankerde waardes de geest vastleggen in een onstuitbare saaiheid en traagheid van vooraf bepaald leven.

In een eindeloze stroom, storten de woorden zich in de uiterwaarden van het steeds verlaten landschap. Ze tonen zich vluchtig met hier en daar een verdwaalde letter. Woorden die het vermoeden prijsgeven van een doorwrocht maar ongekend leven, deels verhuld door de materie van de opgebrachte verfstreken. Als de ongewisse tocht van het water dat zich door de groeven van taai gesteente slijpt.

Blanket Net als de rivier zelf buiten de oevers treden en een podium zoeken voor een vrouwelijke energie, met respect voor de plek waar het allemaal begon. Verleden dat voelt als een warme deken die verre reizen mogelijk maakt.

Amsterdam / Berlijn Maria Es beweegt zich vrij tussen landen en doelen. Ze woont en werkt in Amsterdam, wil altijd weer terug naar Berlijn, maar eenmaal daar ook weer retour naar de oevers waar het allemaal begon. Naar het wassende water. Niet om het te vereeuwigen, maar omdat het inspireert voor een nieuwe tocht.

CHRIS 1996

FRANK 2017

ISA 2012

JULIUS 2017

JENNIFER 2010

Portret Bours 1993

BRIAN 2014

Barbara en Ton 2018

Marianne 2017

Meisje in Kimono 2018

Jolijn en Jan-Peter 2018