Berliner Zeitung 2006

Galerie Medial Berlin - Onyva Galerie Maastricht - Galerie Oost Hoorn

Berliner Zeitung 2006 

Berliner Zeitung, dagblad voor Berlijn, synoniem voor de vergankelijke één-dag-cultuur. 
Slechts één dag om verhalen in geschiedenis te veranderen.

De ONYVA icoon. 
De getekende spelden van het flexibele sjabloon als een nieuwe vorm van accupunctuur.