Berliner Zeitung

Berliner Zeitung 2006 

Galerie Medial Berlin
Onyva Galerie Maastricht
Galerie Oost Hoorn

Berliner Zeitung, dagblad voor Berlijn, synoniem voor de vergankelijke één-dag-cultuur. 
Slechts één dag om verhalen in geschiedenis te veranderen.

De ONYVA icoon een nieuw archetypisch beeld voor vrouwelijkheid, onderwegzijn en verandering.
De getekende spelden van het flexibele sjabloon als een nieuwe vorm van accupunctuur.