Keramisch werk 1996 - 2008

Keramisch werk 1996 – 2008

Een ritueel van vruchtbaarheid en vergankelijkheid waarbij het  lichaam centraal staat. Werken met klei een spel op de scheidslijn van leven en dood.

De Maas De liefde en passie voor klei en aarde vindt zijn oorsprong in haar geboortedorp Itteren. Geboren in het huis op de dijk aan de Maas, spelend met de vruchtbare leem aan de oevers van de rivier. De jaarlijks terugkerende overstromingen van de sterk meanderende rivier namen hun vrije loop en vormden een boeiend samenspel tussen de elementen aarde en water. Een spanningsveld tussen beweging en stilstand, leven en dood. Een overvloedige bron van vruchtbaarheid.

Stijl Handvorm gemaakte vaten en objecten in pure aard-kleuren. Het verlangen de aarde daar waar mogelijk recht te doen door de oorspronkelijke aardekleuren te handhaven. De rood – wit – en zwartbakkende klei-kleuren blijven zichtbaar. Door de verschillende kleuren onderling te vermengen of naast elkaar te gebruiken ontstaat een groot scala aan kleurtinten en tonen.

Architectuur De keramische vormen/vaten zijn uit verschillende losse ‘bouwstenen’ opgebouwd ( ringen, bollen, staven van klei). De binnenkant met klei bekleed om het geheel solide te maken en een vat ‘bewoonbaar’ te maken. Hamer en slaghout zijn gebruikt om de leer-harde klei naar de gewenste vorm toe te werken. Architectuur speelt een belangrijke rol in het ontstaan en de opbouw van een werkstuk. Architectonisch gevormde constructies, geïnspireerd op verbindingen die Maria Es in gebouwen, bruggen, vestingwerken, koeltorens of zendmasten, terugvindt. Maar ook verbanden die zij ontdekt in historische kleding zoals maliënkolders en harnassen, zijn een bron van inspiratie.

Glazuur Het gebruik van glazuur wordt heel sporadisch toegepast, de pure aardekleur blijft behouden en wordt nooit geheel opgesloten in het glazuur. De vorm blijft ‘ademen’. In sommige gevallen wordt glazuur juist overvloedig aangebracht. Niet in eerste instantie om keramiek waterdicht te maken, maar als symbool van overvloed en vruchtbaarheid.

Blauw De altijd aanwezige Maas met daarboven het blauw van de hemel.

Rose/rood De kleur van de ‘binnen-bekleding’ van lichamen. Aanraakbare kwetsbaar-glanzende huid.

Waarom het vat Van oorsprong de aangewezen vorm om onze kostbaarheden in te bewaren en te vervoeren. Graan, zout, olie, documenten, goud, water, wijn… Op zeker moment is de mens zich gaan vestigen. Hij begon een wereld om zich heen te bouwen. Hij kreeg niet alleen te maken met bezit maar ook met overvloed. Aanvankelijk werd die overvloed, gedeeld of geruild met anderen. Men ging bewaren en conserveren. Aarde, gesinterd in vuur was bij uitstek geschikt om vaten van te maken. Niet alleen water, olie, wijn of zout, maar ook kostbaarheden en belangrijke documenten werden in vaten bewaard.

Van functioneel conserveermiddel naar monumentale sculptuur De moderne mens heeft het vat allang niet meer nodig als opslag en bescherming van kostbaarheden.Technologische hoogstandjes en een omvangrijke economie hebben gezorgd voor glas, plastic, diepvriezers, databanken, bibliotheken, computers, onzichtbaar geld.

Voor Maria Es is het vat een onvervangbaar symbool en blijft ‘de vorm’ voor behoeden en bewaren. Ons lichaam is het ‘vat’ met in-en uitgangen, de fysieke plek waar wij onze tijd van leven in doorbrengen.

Vrouw Ontvangen …bewaren … doorgeven

Traditie Van functioneel conserveermiddel naar monumentale sculptuur. Maria Es blijft in het spoor van een eeuwenoude traditie. De wijze waarop zij dit doet voegt een dimensie toe aan keramiek in zijn geheel.