Schilderen uit verlangen

Portret in opdracht

Een selectie uit 35 jaar portrettekenen/ schilderen.

Schilderen uit verlangen

Vrouwelijke intuïtie Met het ‘Leitmotiv’ van de vrouwelijke intuïtie schildert Maria Es over de paden van emotie en verlangen. Een vurig verlangen om los te komen van en te excelleren op een ander podium, zonder klein burgerlijke en dwingende vanzelfsprekendheden. Los komen van de bedding van de Maas bij Itteren aan de grens met België.

Verhalend Zij tekent haar verhalen op papier in nogal forse formaten die doen vermoeden dat het stromingsgebied eigenlijk te klein is voor zoveel inhoud. Met een vluchtigheid, maar ook met een precisie die nauwelijks in kaders te vangen is en zich niet vast laat leggen in een enkel beeld. Het is de ongekende emotie die nauwelijks in een gestalte weer te geven is en daarom soms letterlijk op een hoop wordt geschoven. Verbeeldend dat verre reizen en nieuwe vrijheden te bevechten zijn zonder dat verankerde waardes de geest vastleggen in een onstuitbare saaiheid en traagheid van vooraf bepaald leven.

In een eindeloze stroom, storten de woorden zich in de uiterwaarden van het steeds verlaten landschap. Ze tonen zich vluchtig met hier en daar een verdwaalde letter. Woorden die het vermoeden prijsgeven van een doorwrocht maar ongekend leven, deels verhuld door de materie van de opgebrachte verfstreken. Als de ongewisse tocht van het water dat zich door de groeven van taai gesteente slijpt.

Blanket Net als de rivier zelf buiten de oevers treden en een podium zoeken voor een vrouwelijke energie, met respect voor de plek waar het allemaal begon. Verleden dat voelt als een warme deken die verre reizen mogelijk maakt.

Amsterdam / Berlijn Maria Es beweegt zich vrij tussen landen en doelen. Ze woont en werkt in Amsterdam, wil altijd weer terug naar Berlijn, maar eenmaal daar ook weer retour naar de oevers waar het allemaal begon. Naar het wassende water. Niet om het te vereeuwigen, maar omdat het inspireert voor een nieuwe tocht.

Blanket

Birth in a Cornfield

Flood

Visit to my Father